C
E
N
A

Kalkulator cen unitów stomatologicznych Chirana Medical a.s.

Koncepcja kalkulatora

bulletPrzeznaczenie

Kalkulator unitów stomatologicznych Chirana, zamieszczony na stronie Generalnego Przedstawiciela, którym jest w Polsce od 1999 roku firma ANPOL, przeznaczony jest zarówno dla dealerów, serwisów, firm współpracujących, a może przede wszystkim dla bezpośrednio zainteresowanych, lekarzy stomatologów. Kalkulator unitów stomatologicznych jest narzędziem dającym gwarancje zarówno sprzedawcy jak i lekarzowi stworzenia wyceny zgodnej z aktualnym cennikiem Chirany. Cena końcowa urządzenia oparta jest na cenach elementów i podzespołów oryginalnych stosowanych przez producenta. Oferty innych firm, znacząco odbiegające od wyceny z kalkulatora mogą wskazywać na proponowanie elementów nieoryginalnych, za które ani Chirana Medical, producent unitów stomatologicznych, ani Generalny Przedstawiciel, Anpol Sp.j nie bierze odpowiedzialności.

bulletKoncepcja

Mnogość rozwiązań konstrukcyjnych unitów stomatologicznych, produkcji Chirana Medical ze Słowacji, powodowanych różnorodnością potrzeb sygnalizowaną przez użytkowników sprawia, że cena każdego typu, zależnie od konfiguracji, może różnić się znacząco. Aby stworzyć szansę skonfigurowania zestawu optymalnego, spełniającego indywidualne oczekiwania, a jednocześnie dać proste narzędzie do wyceny unitu stomatologicznego, stworzyliśmy kalkulator unitów stomatologicznych Chirana.
Przed przystąpieniem do kalkulacji należy określić główne wymogi jakim musi odpowiadać poszukiwany unit. Istotnymi wyróżnikami są:
- dolne czy górne prowadzenie rękawów narzędziowych na stoliku lekarza,
- typ i rodzaj końcówek stomatologicznych
- ilość i rodzaj narzędzi odsysających
- typ i rodzaj oświetlenia pola pracy
- wizualizacja zabiegów dentystycznych
- potrzeba uzupełnienia zestawu o sprzęt pomocniczy
Mając sprecyzowane główne oczekiwania odnoście unitu stomatologicznego możemy przystąpić do kalkulacji.
Dokonując systematycznych wyborów kolejno w kolumnie lewej i środkowej kalkulatora tworzymy własny, indywidualny zestaw mając jednocześnie na bieżąco pełną kontrolę nad ceną zestawu. Końcowym elementem konfiguratora jest wybór koloru tapicerki fotela stomatologicznego i elementów charakterystycznych pokryw lakierowanych unitu stomatologicznego. Temu celowi służą kolorniki unitów stomatologicznych Smile i Cheese zamieszczone w kalkulatorze. Dla ułatwienia wyborów zamieszczono w środkowej kolumnie, dający się powiększyć, obrazek z niektórymi szczegółami konstrukcyjnymi.

Wskazówki

bulletJak korzystać

* Każdy element "wyboru" kalkulatora wprowadza zmianę w konfiguracji unitu bazowego. Zaleca się każdorazowo przeczytać opis lub wskazówkę poprzedzającą, o ile taka została zapisana.

* Zanim rozpoczniesz konfigurowanie własnej wersji obejrzyj fotografię unitu stomatologicznego i zapoznaj się z opisem unitu bazowego umieszczonym w prawej kolumnie kalkulatora.

* Dla ułatwienia wyboru właściwej opcji odpowiedniego unitu stomatologicznego Chirana Smile lub Chesse umieszczono kolorniki, a w niektórych przypadkach fotografie podzespołów.

* Zaznaczając jedną z dostępnych opcji należy upewnić się, że dokonujemy wyboru najlepszego spośród proponowanych elementów, wyróżniających unit stomatologiczny.

* Niektóre wybory jednoznacznie eliminują możliwości stosowania innych. W takim przypadku system automatycznie wyłącza wykluczone rozwiązanie.

* W przypadkach umożliwiających stosowanie elementu dublującego funkcję umieszczono informację ostrzegającą.

* Wybieraj poszczególne warianty kolejno, wedle zasady "krok po kroku"

* Jeżeli planujesz dokonać różnych wyborów w ramach tego samego unitu stomatologicznego wydrukuj lub zapisz pierwszą i rozpocznij ponowne konfigurowanie, po kliknięciu w klawisz "przywróć standardową konfigurację".

* Aby złożyć zamówienie kliknij klawisz zamówienie i wypełnij wymagane pola. Twój formularz zostanie przesłany drogą mailową. Skalkulowany unit stomatologiczny nie staje się automatycznie ofertą handlową lub wiążącym zamówieniem.

* W rubryce uwagi dodatkowe można umieścić zlecenia specjalne, których z jakiegoś powodu nie uwzględnił kalkulator. Możliwość ich zrealizowania zostanie potwierdzona przy ostatecznym potwierdzeniu zamówienia.

* Złożone zamówienie zostanie przeanalizowane przez przedstawiciela firmy Anpol, a następnie ponownie skonsultowane z zamawiającym.

* Warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia jest ostateczne uzgodnienie konfiguracji unitu stomatologicznego oraz wpłata 10% zadatku na konto Anpol Sp.j.

* Jeżeli masz wątpliwości, nie rozumiesz polecenia i potrzebujesz pomocy przy pierwszym użyciu kalkulatora - zadzwoń. Handlowcy naszej firmy są zawsze do Państwa dyspozycji.

Informacje

bulletCena

Ceny konfigurowanych unitów stomatologicznych Chirana z grupy Smile i Cheese oraz foteli stomatologicznych SK1.01 i SK1.08 są cenami brutto i w znacznym stopniu zależą od kursu EUR. Każda zmiana konfiguracji unitu stomatologicznego powoduje zmianę ceny końcowej.

bulletKurs i waluta

Ceny unitów stomatologicznych i foteli Chirana, wraz z końcówkami i osprzętem, importowane są ze Słowacji, należącej do strefy EUR i podlegają zmianom wraz ze zmianą kursu. Tylko niektóre składowe mogące wejść w skład zestawu pochodzą z ryku polskiego, a ich ceny nie podlegają zmianom. Kurs zastosowany w kalkulatorze to kurs sprzedaży dewiz Deutsche Bank PBC SA. Ze względów technicznych zmiana kursu z dnia poprzedniego następuje po godzinie 9.30 każdego dnia roboczego i obowiązuje przez kolejną dobę. Na każdym wydruku oraz na arkuszu zamówieniowym, poniżej ceny brutto zawsze umieszczana jest data i kurs jaki został zastosowany do bieżącej kalkulacji.

bulletZestaw bazowy unitu

Zestaw bazowy unitu stomatologicznego został stworzony po to, by natychmiast po wybraniu konkretnego modelu zaprezentować wartość brutto urządzenia wyposażonego w podstawowy zestaw narzędzi: strzykawkę turbinę, silnik, a czasem nawet skaler. W przypadku unitów osadzonych na fotelu nieodłącznym elementem zestawu staje się jeden z dwóch foteli stomatologicznych. W przypadku foteli Chirana kupowanych oddzielnie, bez unitu, zestaw bazowy to minimum niezbędne do normalnej pracy w gabinecie.
Cena unitu bazowego określa minimalny poziom ceny, która będzie wzrastać wraz z wyborem nowych elementów lub ich zamianą na bardziej specjalistyczne.

bulletZamówienie

Dla zdecydowanych stworzyliśmy możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem internetu, bezpośrednio ze strony kalkulatora.
Po wciśnięciu klawisza "złóż zamówienie" i wypełnieniu wymaganych danych kontaktowych należy ponownie wcisnąć ikonę złóż zamówienie. Przesłane zamówienie trafi do naszego działu handlowego oraz dodatkowo zostanie zapisane w bazie zamówień kalkulatora dostępnej wyłącznie dla operatora Anpol.

bulletDrukuj

Każda konfiguracja unitu stomatologicznego lub fotela stomatologicznego , wybranego spośród produktów Chirana Medical, wraz z ceną brutto oraz kursem dnia, w którym dokonano wyceny może być wydrukowana. Istnieje również możliwość zapisania i zarchiwizowana arkusza skalkulowanego zestawu w formacie PDF.

bulletPrzywróć standardową konfigurację

Kiedy nie mamy pewności, że dotychczasowe wybory szczegółów konfigurowanego unitu stomatologicznego zostały wykonane poprawnie lub podejrzewamy, że z uprzednio przeprowadzonej próby mogła pozostać wersja inna niż bazowa, należy przywrócić wyjściowe ustawienia standardowe. W kalkulatorze posługujemy się określeniem "unit bazowy".